Сторінка вихователя - методиста

 

Візитна картка вихователя-методиста

дошкільного навчального закладу №23 "Промінці"

м. Мукачево Закарпатської області

   Бережна Вікторія Гаврилівна

 У 2004 році закінчила з відзнакою Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Дошкільне виховання" та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, вчителя початкових класів.

 Педагогічний стаж роботи 28 років

Стаж роботи на посаді вихователя - методиста 10 років

 Маю кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії" та звання "вихователь - методист"

Життєве кредо: "... Чтобы после себя не корить

                           В том, что сделал кому-то больно,

                           Лучше добрым на свете быть, 

                           Злого в мире и так довольно..."

Педагогічне кредо: "Найбільша радість для вчителя, коли хвалять його учня."         

 

Вихователь - методист ДНЗ організовує методичну роботу,

контролює навчально-виховний процес,

відповідає за охорону праці в ДНЗ.

Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

Завдання методичної служби

 - організація роботи щодо впровадження Комплексної додаткової освітньої програми "Дитина в дошкільні роки"
 - розробка рекомендацій по створенню предметно - ігрового середовища за всіма видами дитячої  дільності;
 - узагальнення перспективного досвіду педагогів;
 - надання методичної допомоги працівникам дошкільного закладу.

Завдання та обовязки вихователя - методиста

- збагачення навчально - виховного процесу  використанням  інноваційних технологій, новітніми методами та засобами навчання;
- постійне вдосконалення навичок самоосвіти педагогів, надання вихователям кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів їх педагогічної праці;
- створення такого освітнього простору, де в  повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

Пріоритетні напрямки навчально - виховної роботи:

1. «Формування світогляду дошкільників та розвиток комунікативно – мовленнєвих навичок засобами художнього слова в інтегрованому просторі дошкільного закладу» (за системою Н.В.Гавриш)

2. «Патріотичне виховання»

3. «Екологічна освіта дошкільників»

4. «Формування основ здорового способу життя»

Навчально-методична база та ефективність її використання

 під час навчально-виховного процесу

   Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
  Оформлення групових приміщень, кабінетів, музичного, спортивного залу є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

   При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.
   Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити розвивально-пізнавальний процес диференційованим.
   Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
  У кожній віковій групі обладнано методичні шафи, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми відповідного дошкільного віку.
   Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет.
  Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання. Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця з родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду.
   Для реалізації однієї з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: методичної літератури, дидактичних ігор, періодичних видань, книгу отримання та видачі посібників.
  У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів. Це інформації, зразки мультимедійних презентацій, доповіді, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних днів, тижнів, методичні рекомендації, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

                              Науковий рівень методичної роботи

   Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
  Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах, семінарах, методичних об’єднаннях, консультаціях, колективних переглядах .

З метою забезпечення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ використовуються традиційні та нетрадиційні форми організації навчання педагогічного колективу:
 педагогічні ради, 
 семінари - практикуми,
 творчі звіти педагогів,
 майстер-класи,
 ділові ігри,
 вікторини,
 дискусії.